fb ig tiktok

Polityka prywatności

  1. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do złożenia i zrealizowania Zamówienia.
  2. W związku ze złożeniem zamówienia, Klient oświadcza, że podane przez niego podczas rejestracji lub składania zamówienia dane i informacje są aktualne, zgodne z prawdą, a w przypadku ich zmiany zobowiązuje się do ich niezwłocznej aktualizacji.
  3. Administratorem danych osobowych jest: BluStreamTV Sp. z o.o, ul. Kijowska 44, 85-703 Bydgoszcz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000872582, REGON: 387649255, NIP: PL5542989441 oraz BluStreamTV Academy Sp. z o.o. ul. Kijowska 42, 85-703 Bydgoszcz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000943033, REGON: 520805505, NIP: PL5542999190.
  4. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Klienta wyłącznie w celu realizacji Zamówienia, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym. Sprzedawca informuje, że dane osobowe Klienta nie są sprzedawane czy udostępniane osobom trzecim.
  5. Do kontaktu z Administratorem służy następujący adres mailowy: kontakt@blustreamtv.pl
  6. Poprzez kontakt z Administratorem danych osobowych klient może zażądać dostępu do swoich danych w celu ich zmiany, sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub wnieść sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania.
  7. Administrator danych osobowych wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta. Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
  8. Administrator danych osobowych przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.
  9. Dane osobowe przechowujemy do czasu wygaśnięcia umowy, ale z zastrzeżeniem, że mogą być one przechowywane w celach procedowania reklamacji, celach statystycznych, marketingowych oraz rozliczeniowych w sytuacjach w których jest to wymagane lub dozwolone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.