as

Ustawienia dostępności

Zwiększanie kontrastu

Zmiana wielkości tekstu

Regulamin FIFA2023

Przewidywany czas turniejów:

 • Turniej Kwalifikacyjny: od 09 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. ;
 • Turniej Finałowy: od 29 września 2023 r. do 30 września 2023 r. ;

Spis treści:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. UCZESTNICY
 3. SYSTEM ROZGRYWEK
 4. PRZEBIEG GRY
 5. USTAWIENIA GRY
 6. REGULACJE KOŃCOWE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem turnieju jest BluSoft sp. z o.o. zwany dalej – Organizatorem.
 2. Turnieje zostaną przeprowadzone w dniach od 09 sierpnia 2023 r. do 30 września 2023 r
 3. Każdy Turniej jest osobnym wydarzeniem. Turniej Kwalifikacyjny przeprowadzony będzie w formie online. Wielki finał natomiast w formie LAN w Bydgoszczy na hali Immobile Łuczniczka.
 4. Zgłoszenie gracza następuje poprzez kontakt mailowy: e-sport@blustreamtv.pl
 5. Przesłanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu - Załącznik nr 3.
 6. Liczba uczestników turnieju kwalifikacyjnego jest ograniczona i wynosi 16 miejsc.
 7. Rejestracja graczy trwa od 05.12.2022 r. do 23.08.2023
 8. Gry finałowe na Turnieju LAN odbywać się będą na komputerach stacjonarnych dnia 29-30.09.2023 w Hali Sportowo-Widowiskowej Immobile Łuczniczka. Do wyboru będzie pad od PS5 lub Xbox.
 9. Zgłoszenie gracza podlega jednorazowej opłacie rejestracyjnej. Regularna opłata za udział w Turnieju kwalifikacyjnym wynosi: 200,00 zł netto za gracza
 10. W przypadku rezygnacji, opłata za udział nie podlega zwrotowi.
 11. W przypadku kwalifikacji do Wielkiego Finału, nie ma opłaty rejestracyjnej.
 12. Opłata rejestracyjna jest powiększona o należny podatek VAT (23%), płatna w terminie 7 dni od otrzymania faktury.
 13. Niestandardowe terminy płatności faktur należy zgłaszać na etapie rejestracji.
 14. W tytule przelewu należy podać numer faktury, której dotyczy płatność.
 15. Opłata rejestracyjna pozostaje niezależną kwotą wpisową, która nie podlega zwrotowi.
 16. Opłatę rejestracyjną należy uiścić nie później, niż 2 dni po rejestracji zawodnika
 17. O poprawnej weryfikacji opłaty będzie decydować data jej zaksięgowania.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia graczy do Turnieju w przypadku niedokonania opłaty rejestracyjnej w wyznaczonym przez Organizatora terminie.
 19. Uczestnicy przystępując do turnieju zgadzają się na publikację meczu/próbek poprzez platformy streamingowe i media społecznościowe.
 20. Zapisanie się do turnieju jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika turnieju w relacji z turnieju, która będzie opublikowana w internecie i mediach, w celu jego promocji, a także w materiałach promocyjnych wykorzystywanych do promocji.

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sugerujemy, aby każdy uczestnik posiadał własny kontroler, na którym będzie grał na Turnieju Finał LAN. W razie braku kontrolera, będzie możliwość wypożyczenia pada od PS5 lub Xbox u nas na miejscu
 2. Gracze są zobowiązani do traktowania swoich przeciwników z szacunkiem i poszanowaniem ludzkiej godności. Konsekwencje złego zachowania mogą zostać wyciągnięte przez Administratora.
 3. Niesportowe zachowanie w postaci wulgaryzmów czy prowokowania, zachowanie niezgodne z ogólnie rozumianymi normami społecznymi skierowane przeciwko innym uczestnikom wydarzenia, negatywne wypowiedzi dotyczące organizatora oraz współorganizatorów będą skutkowały zbanowaniem przez Administratora.
 4. Zakazane są wszelkie czynności mogące naruszyć prawa autorskie oraz majątkowe wydawcy gry
 5. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszukiwanie podczas gry, gracz może zostać usunięty z turnieju
 6. Uczestnicy biorą udział w turnieju dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Organizatorzy nie ponoszą winy za szkody osobowe, rzeczowe, majątkowe w trakcie trwania turnieju
 7. W turnieju zabrania się:
  • Używania wszelkich programów zapewniających jakąkolwiek przewagę podczas gry,
  • Stosowania jakichkolwiek programów czy modyfikacji zmieniających oryginalną wersję gry,
  • Obowiązuje bezwzględny zakaz restartowania rozgrywki, bez podania wyraźnej przyczyny
 8. W trakcie trwania Turnieju Kwalifikacyjnego, każdy z graczy zobowiązany jest do nagrywania swojej rozgrywki:
  1. w przypadku komputera stacjonarnego - dowolnym programem komputerowym do nagrywania/przechwytywania ekranu
  2. w przypadku konsoli - wbudowaną aplikacją do nagrywania/przechwytywania ekranu
 9. Po rozegraniu meczu w Turnieju Kwalifikacyjnym, obaj gracze zobowiązani są do przesłania filmu z nagranego meczu do 24h po jego zakończeniu na nasz e-mail esport@blustreamtv.pl za pośrednictwem strony https://wetransfer.com/ w celu weryfikacji meczu oraz możliwości retransmisji wskazanego filmu wraz z komentarzem Komentatora na serwisach www.ppv.blustreamtv.pl, YouTube i Twitch.
 10. Nazwa przesłanego pliku powinna wyglądać przykładowo: GraczA vs GraczB (wynik)
 11. Po rozegraniu meczu w Turnieju Kwalifikacyjnym, zabrania się udostępnienia oficjalnego wyniku tego meczu przez 72h od momentu jego zakończenia.

III SYSTEM ROZGRYWEK

 1. Losowanie graczy do poszczególnych grup w Turnieju Kwalifikacyjnym odbędzie się w 100% losowy sposób za pomocą loterii. W ten sposób zostaną wyłonione grupy, dzięki którym zostanie wyłonionych 8 finalistów.
 2. Turniej Kwalifikacyjny składa się z Meczów każdy z każdym w formie online, w dniach od 09 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. Każdy gracz w grupie zagra po 1 meczu w formule każdy na każdego
 3. Wielki Finał odbywać się będzie w formie LAN. Odbędzie się on formie Turnieju Szwajcarskiego. Mecze będą rozegrane w formule BO3. Mecze te odbędą się 29-30 września 2023 r.
  1. Ćwierćfinaliści rozegrają ze sobą Mecze w formule BO3 – 29 września 2023 r.
  2. 30 września 2023 r. w formule BO3 rozegrają swoje mecze Gracze walczący o 3 i 4 miejsce turnieju, oraz po nich swój mecz rozegrają finaliści, również w formule BO3

IV PRZEBIEG GRY

 1. Przed rozpoczęciem każdego meczu przy stanowisku znajdują się tylko osoby, które w danym momencie rozgrywają swój mecz oraz osoba z obsługi turnieju nadzorująca rozgrywkę. Organizator wzywa graczy do zajęcia miejsca przy wskazanym stanowisku (turniej Finał LAN).
 2. Każdy gracz ma minutę od momentu wezwania, aby stawić się na stanowisku i przygotować do gry. (FINAŁ LAN)
 3. W przypadku nie stawienia się zgodnie z powyższymi regułami gracz zostanie zdyskwalifikowany, a mecz zostanie oddany walkowerem (LAN).
 4. Rozpoczętej gry nie wolno przerywać bez uzasadnionej przyczyny. Celowe przerwanie gry skutkuje dyskwalifikacją
 5. Jeśli gra zostanie przerwana z przyczyn niezależnych od uczestników, takich jak awaria sprzętu lub przerwa w dopływie zasilania, mecz zostanie rozegrany od nowa.
 6. Godzinę i dzień rozgrywania meczów ustala Administrator Turnieju, w oparciu o terminarz spotkań dla danego Turnieju w konsultacji z zawodnikami.
 7. Jeżeli w wyznaczonym czasie na rozegranie spotkania, nie zostanie ono zakończone z powodu niemożności porozumienia się obu graczy lub braku kontaktu z obu stron, mecz zostaje unieważniony, oddany walkowerem przez obu graczy.
 8. Każdy gracz ma obowiązek rozegrać spotkanie w podanych przez Administratora Turnieju terminach.
 9. Każdy mecz poszczególnych Turniejów emitowany może być emitowany na platformie: www.ppv.blustreamtv.pl, w serwisie YouTube i Twitch.
 10. Godziny rozegrania poszczególnych meczów mogą się zmienić wyłącznie za zgodą gracz w nim uczestniczących.
 11. Termin spotkań może zostać zmieniony jedynie przez Organizatora, Administratora Turnieju lub osobę przez niego wyznaczoną wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, zgłoszonych przez graczy lub Organizatora i Administratora Turnieju
 12. Rozgrywki będą realizowane w trybie klasycznym (dowolne drużyny) z wyrównanym poziomem grających drużyn (95), aby każdy gracz miał równe szanse.
 13. W trakcie trwania Finału Turnieju LAN, w przypadku remisu obaj gracze rozegrają mecz dogrywkowy na zasadzie “do pierwszej bramki” wedle ustawień poprzednich meczy.

V USTAWIENIA GRY

 • Długość połowy: 5 min
 • Poziom trudności: Klasa światowa
 • Szybkość gry: Normalna
 • Kontuzje: Wł
 • Spalone: Wł.
 • Kartki: Wł.
 • Zagrania ręką: Wł.
 • Liczba zmian: 3
 • Sterowanie: Dowolne
 • Stadion: Dowolny
 • Pogoda: Dowolna
 • Pora dnia: Dzień/Noc
 • Piłka: domyślna
 • Kamera: Telewizyjna 3

VI REGULACJE KOŃCOWE

 1. Wszelkie kwestie nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu oraz poleceń organizatora.
 3. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu turnieju.
 4. Administratorzy rozgrywek rezerwują sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. W takim przypadku odpowiednia informacja zostanie ogłoszona na stronie wydarzenia lub podana w dniu turnieju.

VII NAGRODY

 1. Każdy zawodnik uczestniczący w rozgrywkach Turnieju Kwalifikacyjnego otrzyma darmową wejściówkę na Blu Game Show III.
 2. Ośmiu najlepszych graczy Turnieju Kwalifikacyjnego otrzyma zaproszenie do Wielkiego Finału.
 3. Gracz, który zajął 1-sze miejsce podczas Wielkiego Finału otrzyma 10000 zł nagrody.
 4. Gracz, który zajął 2-gie miejsce podczas Wielkiego Finału otrzyma 5000 zł nagrody.
 5. Gracz, który zajął 3-cie miejsce podczas Wielkiego Finału otrzyma 3500 zł nagrody.
 6. Gracz, który zajął 4-te miejsce podczas Wielkiego Finału otrzyma 1500 zł nagrody.
 7. Nagrody będą zrealizowane w następujący sposób: 50% całej kwoty w gotówce oraz 50% w nagrodach rzeczowych i usługach. Kwoty podane są jako kwoty brutto.
 8. Każdy graczy biorący udział w Wielkim Finale otrzyma nagrody rzeczowe.
 9. Pula nagród może zostać zwiększona o dowolną kwotę przez organizatora.
Sklep

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Polityka cookies