fb ig tiktok

Regulamin płatności

I. Kontakt

 1. Administratorem danych osobowych jest: BluStreamTV Sp. z o.o, ul. Kijowska 44, 85-703 Bydgoszcz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000872582, REGON: 387649255, NIP: PL5542989441 oraz BluStreamTV Academy Sp. z o.o. ul. Kijowska 42, 85-703 Bydgoszcz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000943033, REGON: 520805505, NIP: PL5542999190. Do kontaktu z Administratorem służy następujący adres mailowy: kontakt@blustreamtv.pl
 2. Ostateczny termin opłaty za udział w turnieju upływa 10.12.2021 r. godz. 12:00
 3. Po wykonaniu opłaty zwrot nie będzie możliwy

II. Formy płatności

Klient może dokonać płatności za pomocą karty płatniczej oraz BLIK. Operatorem płatności jest PayNoew,

 1. Blusoft nie akceptuje przelewów tradycyjnych, co oznacza, że klient nie otrzyma numeru konta, na który należy dokonać wpłaty.
 2. Blik: jednorazowy, 6-cyfrowy kod, który znajduje się w aplikacji banku, ważny 2 minuty, Po upływie czasu można wygenerować nowy kod.
 3. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro
 4. Karta płatnicza: w przypadku, gdy Klient jest posiadaczem karty umożliwiającej dokonywanie płatności w Internecie, Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy Klientem a operatorem posiadanej przez Klienta karty.
 5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A
 6. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

III. Ceny

 1. Ceny podawane zostały w waluta polski złoty, są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.
 2. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną.
 3. Blusoft zastrzega sobie prawo zmiany cen.

IV. Przetwarzanie danych osobowych

 1. W celu zawierania i wykonywania umów sprzedaży, a także wykonywania obowiązków sprzedawcy wynikających z faktu zawierania umów sprzedaży na odległość, Blusoft przetwarza dane osobowe Klienta, które Klient podaje dobrowolnie. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka prywatności.

V. Odstąpienie od umowy

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od opłacenia zamówienia. Chęć odstąpienia od umowy należy zgłosić na adres mailowy kontakt@blustreamtv.pl
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 4. „Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.